In deze nieuwsbrief vindt u aankondigingen van geplande evenementen, foto's en verslagen van afgelopen evenementen en thema's waar we op dit moment aan werken! Klik hier als de plaatjes niet goed worden weergegeven.

Nieuwsbrief Beleef Het Verleden

20 november 2014
Beleef Het Verleden
presenteert:

Publieksevenement
 • Dickens en historische spelen 13 december 2014
Film en multimedia
 • Beleef Het Verleden in de klas met multimedia
Going Europe
 • Project European Live Interpretation
Samenwerking
 • Samenwerking Historia Events
Een terugblik
 • Wandelaars ontmoeten 17e eeuws personage
 • Diner en bal Hodshon Huis Haarlem
 • Filmopnames tijdens diner en bal 
  

Publieksevenement Dickens en historische spelen

Film en multimedia 
Beleef Het Verleden in de klas met multimedia


Na 48 uur onthouden mensen slechts 10 procent van wat ze lezen, 20 % van wat ze horen, 30% van wat ze zien en 90% van wat ze doen.

Visie

Kinderen het verleden laten beleven en ze leren over de geschiedenis op een leuke, interactieve en onvergetelijke manier.

In 2010 zijn we gestart met het programma Beleef Het Verleden in de klas, waarbij historische personages naar de scholen toe gaan en les geven in rol. Kinderen gaan mee op reis naar het verleden en leren via een interactieve dialoog en hands-on workshops over de geschiedenis en de culturele en materiële wereld.

Zo leren ze bijvoorbeeld bij de middeleeuwer hoe ze moeten kaarden, vlaken, spinnen en vilten en mogen ze bij de ridder het harnas aan en voelen hoe zwaar een zwaard is. Aagje Luitjsen, de vrouw van een zeeman uit de tijd van de VOC leert de kinderen van alles over het leven van een zeemansvrouw, over specerijen en gaat brieven schrijven met de kinderen naar familie / vriendjes die varen op de VOC. En Cornelis Lely maakt plannen met de kinderen voor de afsluiting van de Zuiderzee.

In deze lessen krijgen de kinderen heel veel voorwerpen uit het verleden te zien en ze mogen ze ook allemaal aanraken. Deze manier van lesgeven waarin alle vragen aan het historische personage mogelijk zijn en de kinderen alles kunnen ruiken, voelen, proeven en zien, is er één waar de leerlingen razend enthousiast van worden. Het is een ervaring om nooit te vergeten.

Er kleeft echter één nadeel aan. Niet alle scholen hebben de financiële middelen om een historisch personage in te huren. Hoewel we de prijzen voor scholen zo laag mogelijk houden is de inhuur van een historisch personage op locatie, inclusief alle historische replica’s en spullen toch voor sommige scholen te duur.

Daarom willen we een aanvullend programma ontwikkelen wat laagdrempeliger is om in te zetten, maar toch de meeste elementen van Beleef Het Verleden in de klas bevat. Op deze manier kunnen we ook voor scholen met minder budget geschiedenis-onderwijs op een levendige en interactieve manier aanbieden. Deze manier van leren spreekt ook weer meerdere intelligenties van kinderen aan.

Daarnaast is een andere factor het feit dat we veel filmpjes hebben gezien die nu op scholen gebruikt worden die vol historische onwaarheden en stereotype beeldvorming zitten. Daar brengen we graag verbetering in.

Onderdelen

 1. Historische filmpjes (10 minuten) waarbij een kind uit de moderne tijd in het verleden beland
 2. Historische game die aansluit bij wat kinderen uit het filmpje leren
 3. Knutselpakket wat aansluit bij de historische voorwerpen die in het programma naar voren komen

Doelgroep

Bovenbouw basisschool: groep 5,6,7,8.

Inhoud

De historische tijden passen bij de eerste vier tijdvakken. Binnen deze tijdvakken laten we specifiek een aantal deel-thema’s (canon-vensters) naar voren komen.

Deel 1:

 1. Jagers en boeren (tot 50 voor Chr. )

Steentijd

De keuze voor de steentijd is gemaakt omdat deze in lesmateriaal onderbelicht is in vergelijking met de brons-of ijzertijd. Ook op het gebied van educatieve filmpjes is hier weinig materiaal van.

 1. Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 na Chr)

Romeinen in Nederland

 1. Monniken en ridders (500-1000) & Steden en staten (1000-1500) venster 3 + 4 samen

Ridders (Bourgondiërs) – bloei steden (ambachten)

Educatieve filmpjes

Deze serie bestaat uit vier filmpjes waarin een kind-acteur (Lotte) de hoofdrol speelt.  Lotte komt in de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen terecht en merkt als ze weer terug is in de moderne tijd dat ze nog voorwerpen uit het verleden heeft. Met deze voorwerpen gaat Lotte naar de archeoloog om uitleg te vragen.Dit is een afsluitende aflevering met de objecten die het kind gevonden heeft. De focus ligt in deze laatste aflevering op archeologie. In de drie delen waarin historische tijden worden beleefd ontmoet Lotte historische personages uit het verleden en maakt deel uit van hun dagelijks leven. Sam helpt mee met alle activiteiten en op deze manier krijgen de leerlingen een beeld van het dagelijks leven in het verleden.

Educational gaming

Nadat de leerlingen de vier filmpjes hebben gezien kunnen ze aan de slag met het computerspel. Hierin moeten ze de informatie die ze geleerd hebben uit het filmpje toepassen en krijgen ze nog verdiepende achtergrondinformatie.

Knutselproject

Bij elk tijdspad bieden we de school een knutselpakket of -handleiding aan, wat ook ingezet kan worden in de klas.

Samenwerking met Cultuurcompagnie Noord-Holland

Plein C, onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland, is het provinciale expertisecentrum voor cultuureducatie. In opdracht van de provincie Noord-Holland informeert en inspireert Plein C scholen en cultuuraanbieders. Het resultaat is goede cultuureducatie in alle Noord-Hollandse scholen. Als ‘platform’ staat Plein C open voor alle partijen die een rol willen spelen in cultuureducatie.

“Beleef Het Verleden is zo’n partij, die ruime ervaring heeft met ervaringsgericht erfgoedonderwijs. Het aanbod van Beleef het Verleden is aantrekkelijk voor scholen omdat zij hun leerlingen, zonder ervoor de deur uit te hoeven, een intensieve educatieve beleving kunnen meegeven. Cultuurcompagnie Noord-Holland ondersteunt daarom van harte het project van Beleef het Verleden: zowel in communicatieve zin als in de ondersteuning bij het werven van de nodige financiële middelen.”
 

Samenwerking met IM Film & Photography

IM Film & Photography is een eenmanszaak, gerund door video producente Inge Teunissen, met een specialisatie in online video’s. IM Film & Photography verzorgt promo’s, registraties, documentaire en fictie op het gebied van regie, camera, productie en editing. En, zoals de naam al zegt, ook fotografie: van spontane foto’s van evenementen tot geposeerde foto’s voor bijv. zwangerschapts shoots. Voor meer informatie, kijk op www.imfilm.nl


Wil je op de hoogte blijven van dit project, pas dan je voorkeuren aan en zorg dat je ook de nieuwsbrief educatie ontvangt. 
 


Going Europe - Project European Costumed Live Interpretation
 

Sinds het begin van dit jaar ben ik bezig met het opzetten van een groot Europees project: een logische vervolg stap als je de ontwikkeling van Beleef Het Verleden bekijkt vanaf 2008 waarin internationale projecten een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen. De uitdaging van meerdere talen en culturen en vooral verschillende identiteiten (lokaal, regionaal. nationaal en internationaal) zorgen ervoor dat de manier waarop we het verleden verbeelden nog interessanter wordt. 


Werken op Europees niveau met andere bedrijven die qua kwaliteit in 'live costumed interpretation' aan de top staan, maar ook met musea waarbij dit vakgebied juist in ontwikkeling is, is een manier om het niveau van je eigen werk ook op een hoger niveau te brengen, zeker als je dit combineert met onderzoek naar wat bezoekers leren van onze presentaties. 

Het idee is ontstaan om een organisatie op te richten waarin we vanaf 2016-2019 verschillende projecten gaan uitvoeren in diverse Europese landen en in diverse musea en kastelen die tegelijkertijd door onderzoeksteams ge-evalueerd worden. 

We hebben al verschillende partners gevonden en zijn bezig met de voorbereidingen van de fondsen-aanvragen. Wil je meer weten over dit project, klik dan hier voor
 het artikel op de website. 


 

Samenwerking Historia Events


Beleef het Verleden en Historia Events zijn allebei gespecialiseerd in historie, ieder op hun eigen manier. Doordat er diverse raakvlakken zijn en ze elkaar goed aanvullen lag een samenwerking voor de hand. Historia Events is gespecialiseerd in historische locaties en hotels in Nederland en de rest van Europa. Bijvoorbeeld kastelen, kerken, kloosters, landhuizen en grachtenpanden. Deze worden gepromoot op de website www.historiaevents.nl, ondersteund door berichten in de social media, nieuwsbrieven en op beurzen en netwerkbijeenkomsten. Klanten die bij Beleef Het Verleden een aanvraag doen voor een historisch evenement op locatie kunnen in samenwerking met HistoriaEvents gratis locatieadviezen krijgen. 

 

Een terugblik
Wandelaars ontmoeten 17e eeuws personage

Afgelopen 1 november ontmoeten wandelaars van het Noord-Holland pad een personage uit de prehistorie (Prae) en een 17e eeuws personage uit Akersloot. Bekijk het filmpje voor een indruk van de dag.


Diner & bal Hodshon Huis Haarlem 

8 november was het zover: het diner en bal in empire stijl in het Hodshon huis in Haarlem. Beleef Het Verleden organiseerde het diner en stichting Reverence het bal.

We kijken terug op een prachtige avond, waarin de gasten werden ontvangen door gastvrouw en eigenaresse van het huis Keetje Hodshon en vervolgens voorgesteld aan Hortense de Beauharnais, koningin van Holland. Daarna genoten de gasten in de rode en blauwe kamer van een diner “à la francaise” om vervolgens te dansen op het bal.

Voorbereiding van het diner

Bedienden bereiden de kaarsen voor      Bedienden bereiden het diner voor

Bedienden bereiden de kaarsen voor

Bedienden bereiden het diner voor

Bedienden bereiden het diner voor

Bedienden vouwen servetten

Bedienden vouwen servetten

 Juffrouw Hodshon           Juffrouw Hodshon overlegt met haar bedienden

 Bedienden vouwen servetten 02 
Juffrouw Hodshon bereidt de tafelschikking voor

Juffrouw Hodshon bereidt de tafelschikking voor

Juffrouw Hodshon controleert de tafelschikking

Juffrouw Hodshon controleert de tafelschikking 

Het Diner

 

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

Gasten aan het diner in de rode kamer

 Het bal

Gasten met Juffrouw Hodshon gasten

Ceremoniemeester

Ceremoniemeester

Meer foto’s van het bal kun je vinden op: http://thomason-photography.net/HobshonBall14/

&
 http://www.beleefhetverleden.nl/fotos-historic-regency-dinner-and-ball-2014-hodshon-house-haarlem/

 

Filmopnames tijdens diner en bal 

Er zijn filmopnames gemaakt tijdens het bal en diner in het Hodshon Huis op 8 november jongstleden voor een serie over de 19e eeuw van de NTR. Deze serie gaat ‘De IJzeren Eeuw’ heten en zal worden gepresenteerd door Hans Goedkoop. Vanaf 3 april 2015 wordt de serie uitgezonden. In de eerste van de 13 afleveringen die over Lodewijk Napoleon gaat zullen we te zien zijn.

 

 

 

Follow on Twitter    Friend on Facebook    Forward to Friend 
Copyright © *|2014|* *|Beleef Het Verleden|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@beleefhetverleden.nl