In deze nieuwsbrief vindt u aankondigingen van geplande evenementen, foto's en verslagen van afgelopen evenementen en thema's waar we op dit moment aan werken! Klik hier als de plaatjes niet goed worden weergegeven.

Nieuwsbrief scholen Beleef Het Verleden

10 september 2014
Beleef Het Verleden
presenteert:
  1. Opnames educatieve Romeinse film - Prae
Via Prae mocht ik meewerken aan de filmopnames voor een educatieve film over o.a. de Romeinen voor het Limburgs museum. Binnenkort is het resultaat hiervan in het museum te zien. Hou hiervoor de website en/of de nieuwsbrief in de gaten. 
 
         
   
    2. Beleef het Verleden in de klas met multimedia

Na 48 uur onthouden mensen slechts 10 procent van wat ze lezen, 20 % van wat ze horen, 30% van wat ze zien en 90% van wat ze doen.
 
Daarom wil Beleef Het Verleden kinderen het verleden laten beleven en ze leren over de geschiedenis op een leuke, interactieve en onvergetelijke manier.
 
In 2010 zijn we gestart met het programma Beleef Het Verleden in de klas, waarbij historische personages naar de scholen toe gaan en les geven in rol. Kinderen gaan mee op reis naar het verleden en leren via een interactieve dialoog en hands-on workshops over de geschiedenis en de culturele en materiële wereld.Zo leren ze bijvoorbeeld bij de middeleeuwer hoe ze moeten kaarden, vlaken, spinnen en vilten en mogen ze bij de ridder het harnas aan en voelen hoe zwaar een zwaard is. Aagje Luitjsen, de vrouw van een zeeman uit de tijd van de VOC leert de kinderen van alles over het leven van een zeemansvrouw, over specerijen en gaat brieven schrijven met de kinderen naar familie / vriendjes die varen op de VOC. En Cornelis Lely maakt plannen met de kinderen voor de afsluiting van de Zuiderzee.

In deze lessen krijgen de kinderen heel veel voorwerpen uit het verleden te zien en ze mogen ze ook allemaal aanraken. Deze manier van lesgeven waarin alle vragen aan het historische personage mogelijk zijn en de kinderen alles kunnen ruiken, voelen, proeven en zien, is er één waar de leerlingen razend enthousiast van worden. Het is een ervaring om nooit te vergeten.

Er kleeft echter één nadeel aan. Niet alle scholen hebben de financiële middelen om een historisch personage in te huren. Hoewel we de prijzen voor scholen zo laag mogelijk houden is de inhuur van een historisch personage op locatie, inclusief alle historische replica’s en spullen toch voor sommige scholen te duur.
 
Daarom zijn we gaan nadenken over een aanvullend programma wat laagdrempeliger is om in te zetten, maar toch de meeste elementen van Beleef Het Verleden in de klas bevat. Op deze manier kunnen we ook voor scholen met minder budget geschiedenis-onderwijs op een levendige en interactieve manier aanbieden. Deze manier van leren spreekt ook weer meerdere intelligenties van kinderen aan.
 
Daarnaast is een andere factor het feit dat we veel filmpjes hebben gezien die nu op scholen gebruikt worden die vol historische onwaarheden en stereotype beeldvorming zitten. Daar brengen we graag verbetering in. 

Beleef Het Verleden in de klas met multimedia - inhoud

Het eindproduct (DVD) dat op scholen verkocht gaat worden zal bestaan uit educatieve filmpjes, educational gaming en een knutselproject (keuze-mogelijkheid). De fondsenaanvragen zijn in volle gang om de uiteindelijke kosten voor scholen zo laag mogelijk te houden. 

Educatieve filmpjes
Deel 1 bevat vier filmpjes waarin een kind-acteur (Lotte) de hoofdrol speelt. Ze komt in de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen terecht en merkt als ze weer terug is in de moderne tijd dat ze nog voorwerpen uit het verleden heeft. Met deze voorwerpen gaat ze naar de archeoloog om uitleg te vragen. Dit is een afsluitende aflevering met de objecten die het kind gevonden heeft (archeologie). 
   Bij succes gaan we een deel 2 en 3 maken in latere historische perioden. 

Educational gaming
Nadat de leerlingen de vier filmpjes hebben gezien kunnen ze aan de slag met het computerspel. Hierin moeten ze de informatie die ze geleerd hebben uit het filmpje toepassen.

Knutselproject
Bij elk tijdspad bieden we de school een knutselpakket aan, wat ook ingezet kan worden in de klas.

 

 

Follow on Twitter    Friend on Facebook    Forward to Friend 
Copyright © *|2014|* *|Beleef Het Verleden|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@beleefhetverleden.nl
unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Email Marketing Powered by MailChimp