Nederlands English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Educatie

Geplaatst op: 5 april, 2013 door

Van Romeinse tijd tot en met 1950

Maak de geschiedenisles nog leuker en nodig een historisch personage uit in de klas!

Een ontmoeting met een Romeinse soldaat, een middeleeuwse ambachtsvrouw of de vrouw van een 18e eeuwse zeeman laat de geschiedenis herleven. Leerlingen kijken, ruiken en voelen aan de geschiedenis en krijgen antwoorden op al hun vragen. Uiteraard stemmen wij de inhoud van de lessen af op het niveau van de groep.

Lessen verzorgd door Beleef Het Verleden sluiten aan bij de kerndoelen van het Ministerie van OC&W. U kunt kiezen voor historische personages uit bijna alle tijdvakken (van prehistorie t/m Tweede Wereldoorlog). Bovendien kan het lessenaanbod geheel aan de wensen van de school worden aangepast.

zintuigen copyright

Overzicht lessen:

Klik op de les voor meer informatie. Je kunt ook naar beneden scrollen voor uitgebreide informatie per les en het kostenoverzicht.

Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. Tot 500 na Chr.

t Romein in de klas02

Monniken en ridders 500 tot 1000

DSC_0101

  • Aan de slag met een ambacht in de vroege middeleeuwen

Steden en Staten 1000-1500

Regenten en vorsten 1600-1700

textielnijverheid

  • Textielnijverheid: wil je weten hoe ze vroeger van die prachtige kostuums maakten? Magdalena Hoest, vrouw van een drapenier, vertelt over textielnijverheid en laat zien hoe wol tot laken wordt verwerkt.

Pruiken en revoluties 1700-1800

Buitenhuizen 04 Aagje Luijtsen

Burgers en stoommachines 1800-1900

Napoleontische soldaat Cornelis Lely

De Wereldoorlogen 1900-1950

© 2010 by mr P.H.W.J. Schipper LL.M

Lessen en prijzen Beleef Het Verleden in de klas 2021

Als u een les wilt aanvragen kunt u een email sturen naar: info@beleefhetverleden.nl, of u kunt telefonisch reserveren via: 0616433632. Voor meer informatie kunt u ook altijd even mailen of bellen.

Prijzen 2023

Prijzen zijn per km-zone, retour gerekend vanaf Oegstgeest. We hanteren google maps voor de berekening van het aantal kilometers voor de heen en terugreis.  De prijzen zijn inclusief reiskosten en reistijd maar exclusief 9% BTW.

km-zone 0-50 km 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 km
1e uur € 125,- € 160,- € 185,- € 210,- € 230,- € 255,-
Elk uur daarna € 75,- € 75,- € 75,- € 75,- € 75,- € 75,-
  • De lessen zijn vaak een uur per les en kunnen worden uitgebreid met workshops. Vraag naar de mogelijkheden en de materiaalkosten. Een voorbeeld: wol vilten: € 1,- per kind extra. Koken en Romeins parfumzakje maken: € 2,- per kind extra.
  • Elk extra uur kost € 75,- Kilometers worden gerekend vanaf Oegstgeest naar de school en terug.
  • Prijzen zijn inclusief reiskosten en reistijd, en exclusief 9% BTW en eventuele workshopkosten.
  • Per boeking wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • De historische tolken zijn ongeveer 30 min. voor aanvang aanwezig voor kennismaken en omkleden. Deze tijd zit inbegrepen in het starttarief voor een les van een uur.
  • Eventuele parkeerkosten worden in rekening gebracht. 

Voor jubilea en projectweken school-breed, bel of mail ons voor de mogelijkheden op maat.

Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. Tot 500 na Chr.

Een Romeinse soldaat in de klas

beleef het verleden - romeinse soldaat

Wat zijn Romeinen? Een aanschouwende les over het leven van een gewone Romeinse soldaat. De kinderen leren wat het is om een soldaat te zijn: waarom veroverde hij de wereld, waarom is hij in Nederland, wat heeft hij bij zich om te kunnen overleven? Allemaal vragen die spelenderwijs beantwoord zullen worden. En natuurlijk mogen kinderen het harnas passen, de helm op en de pilum, gladius en het schild vasthouden.

Vak : Geschiedenis
Tijdvak : Romeinen
Canonvenster : De Romeinse Limes
Doelgroep : groep 4-8 en brugklassen
Tijdsduur : 1 uur
Groeperingsvorm : Klassikaal

Leerdoel: Kerndoel 52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: Grieken en Romeinen.

Het Romeinse badhuis

Romeins badhuis, parfum maken

De les wordt gegeven door een Romeinse vrouw in een wollen tunica, die vertelt over de badhuiscultuur in het gebied tot aan de Romeinse Limes. Leerlingen ontdekken hoe badhuizen eruit zagen en waartoe ze dienden. Vanuit het badhuis maken ze kennis met de Romeinse cultuur. Ze mogen ruiken aan (replica) parfums en kunnen een massage voelen op de arm met olie, zand en een strigilis. Een workshop parfum maken behoort tot de mogelijkheden (meerprijs voor materiaalkosten: € 1,50 per leerling).

Vak : Geschiedenis
Tijdvak : Grieken en Romeinen
Canonvenster : De Romeinse Limes
Doelgroep : groep 4-8 en brugklassen
Tijdsduur : 1 uur
Groeperingsvorm : Klassikaal

Leerdoelen  Kerndoel 52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: Grieken en Romeinen.

Ze leren over de Romeinse invloed in Nederland, die o.a. tot uiting kwam in de nieuwe badcultuur. De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door voelen, ruiken, en zien kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

Randvoorwaarden: een kraan in de klas.

Een les over het dagelijks leven in de Romeinse tijd

romeinen 03

De les wordt gegeven door een Romeinse vrouw die gekleed gaat in een wollen tunica. Ze vertelt over het dagelijks leven in de Romeinse tijd en laat allerlei replica’s zien aan de leerlingen. Deelonderwerpen zijn: eten& drinken, het badhuis, wonen en kleding in de Romeinse tijd, en dan vooral in het gebied rond de Romeinse Limes. Leerlingen mogen Romeinse kleding passen, ruiken aan (replica) parfums, en kunnen een massage voelen op de arm met olie, zand en een strigilis.

Vak : Geschiedenis
Tijdvak : Grieken en Romeinen
Canonvenster : De Romeinse Limes
Doelgroep : groep 4-8 en brugklassen
Tijdsduur : 1 uur
Groeperingsvorm : Klassikaal

Leerdoelen  Kerndoel 52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: Grieken en Romeinen.

Ze leren over de Romeinse invloed in Nederland, die o.a. tot uiting kwam in de nieuwe badcultuur. De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door voelen, ruiken, en zien kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

Steden en Staten 1000-1500

Het dagelijkse leven in de middeleeuwen

Middeleeuwer in de klas

Een les over de late Middeleeuwen. De kinderen leren en beleven hoe het dagelijkse leven in een Middeleeuwse stad er aan toeging. Ze leren over ambachten (bijvoorbeeld wol vlaken en spinnen), middeleeuwse spelletjes, wat voor werk er verricht moest worden, wat men at, hoe een middeleeuwer vroeger vuur maakte en nog veel meer.

Kinderen kunnen veel zelf doen en ontdekken. Alle zintuigen zijn bij deze les betrokken.

Vak : Geschiedenis
Tijdvak : 1000-1500, Steden en Staten
Doelgroep : groep 3-8
Tijdsduur : keuze uit:1 of 1,5 of 2 uur*
Groeperingsvorm : Klassikaal en in groepjes

Leerdoelen  Kerndoel 52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: steden en staten. Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door voelen, ruiken, en zien kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

*Extra activiteiten: workshop wolbewerking: leerlingen gaan in groepjes aan de slag met vlaken, kaarden, spinnen, vilten en bandweven. Extra ouderbegeleiding per groepje noodzakelijk. Wij zorgen voor de wol. Meerprijs per leerling, vraag offerte op.

Regenten en vorsten 1600-1700

Een les over textielnijverheid

Aan de hand van de schilderijenreeks van Isaac Claeszoon van Swanenburg over de Leidse textielnijverheid (te zien in de Lakenhal) kunnen vele stadia van wolbewerking worden uitgelegd. De leerlingen maken kennis met deze schilderijen en met Magdalena Hoest, een Leidse vrouw uit de 17e eeuw die de verschillende technieken demonstreert en de kinderen elk stadium laat uitproberen. Zo krijgen ze inzicht in een ambacht en leren ze hoeveel stappen er nodig zijn om een lap stof te maken. Kinderen ontwikkelen hierdoor historisch besef door met historische bronnen om te gaan en ze krijgen inzicht in materialen en arbeid. Magdalena Hoest vertelt ook over het leven in de stad Leiden en zo krijgen de leerlingen een stukje stadsgeschiedenis mee. In steden buiten Leiden kunnen we het verhaal aanpassen.

Vak : Geschiedenis
Tijdvak : regenten en vorsten 1600-1700
Doelgroep : groep 4-8
Tijdsduur : 1,5-2 uur

Leerdoelen
Kerndoel 52.
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: regenten en vorsten.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door voelen, ruiken, en zien kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

Pruiken en revoluties 1700-1800

Aagje Luijtsen en de VOC

beleef het verleden - aagje luijtsen

Aagje Luijtsen vertelt over haar leven in de periode 1776-1780 wanneer haar man Hermanus Kikkert stuurman is in dienst van de VOC. Ze laat één van haar brieven zien die ze heeft geschreven en de leerlingen mogen die (met hulp) ontcijferen. Zo leren ze wat 18e eeuws taalgebruik en maken kennis met een historische primaire bron. Een opdracht aan de leerlingen is om zelf een brief te schrijven aan hun fictieve man/vrouw/broer/zus die in dienst is van de VOC of ze mogen ervoor kiezen zelf in dienst te zijn van de VOC en te vertellen over hun avonturen aan iemand thuis.

Vak Geschiedenis
Tijdvak 1700-1800, Pruiken en Revoluties
Doelgroep groep 4-8
Tijdsduur 1,5 – 2 uur

Leerdoelen

Kerndoel 52.
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: pruiken en revoluties.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door voelen, ruiken, en zien kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

Benodigde voorkennis
Enige voorkennis van de VOC is handig maar niet vereist.

Randvoorwaarden
De school zorgt voor inktpotjes (bv. glazen bakjes) voor het schrijven van de brieven.

Ontmoet een rijke dame op haar buitenhuis

Buitenhuizen 04

Voor deze les hebben we drie uitgewerkte personages: Johanna Maria Boerhaave (dochter van professor Boerhaave en wonende op kasteel Oud Poelgeest), Catharina Jacoba van der Rijt (met een familiegeschiedenis die uit de Vlaamse streken komt) en wonende op kasteel Endegeest in Oegstgeest en voor Utrecht & Amsterdam: Constantia Huydecoper. De rijke dame uit de 18e eeuw vertelt over haar leven, het buitenhuis en haar familie. Ze vertelt ook over kleding en geeft rollen aan de kinderen in het huishouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kostuum-onderdelen voor de kinderen.

Burgers en stoommachines 1800-1900

Ontmoet een dame uit de Napoleontische tijd

IG4A9752

Leven we nu in de Bataafse Republiek of in Koninkrijk Holland? De politieke omwentelingen gaan snel en zijn vaak moeilijk te begrijpen voor kinderen in deze historische periode. Het historisch personage vertelt over gebeurtenissen in Leiden zoals het dansen rond de vrijheidsboom en het bezoek van Napoleon aan de stad in 1811 zodat kinderen een beter beeld kunnen vormen bij deze lesstof die in een spannendere vorm is gegoten. Ook zal ze stilstaan bij de andere omgangsvormen in deze tijd en leert ze spelenderwijs de kinderen deze etiquette aan.

Vak Geschiedenis
Tijdvak 1800-1900 burgers en stoommachines
Doelgroep groep 5-8
Tijdsduur 1 uur

Leerdoelen

Kerndoel 52.
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: burgers en stoommachines.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door voelen, ruiken, en zien kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

Benodigde voorkennis
Enige voorkennis van de gebeurtenissen in de Napoleontische periode is handig zodat het verhaal een verrijking en een verdieping is van de lesstof op school.

Burgers en stoommachines 1800-1900

Les op de ouderwetse manier

 

In 1860 werd er heel anders lesgegeven dan nu. Wil je dat de klas zelf laten ervaren? Nodig dan juffrouw Jannie uit in de klas. Ze zal de kennis testen van de leerlingen over historie, aardrijkskunde en rekenen. Als ze hun best doen krijgen ze een bonuspunt. Zijn ze echter hardleers dan maken de kinderen kennis met straffen uit deze tijd…

Vak Geschiedenis
Tijdvak 1800-1900 burgers en stoommachines
Doelgroep groep 5-8
Tijdsduur 1 uur

Leerdoelen

Kerndoel 52.
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: burgers en stoommachines.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
De leerlingen maken kennis met historische voorwerpen en hun functie. Door zien en ervaren kunnen ze zich een beter beeld van het verleden voorstellen.

Cornelis Lely en de inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee

Beleef het Verleden in de klas - cornelis lely

Het is 1 oktober 1886 en Cornelis Lely is net ingenieur bij de Zuiderzeevereniging geworden, een vereniging die zich de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee ten doel stelt. Lely stelt zichzelf voor en vertelt over zijn leven. Al snel gaat hij over op zijn grote passie en vertelt over zijn plannen voor de Zuiderzee en legt uit waarom zijn plan wel gaat werken en eerdere plannen niet. Hij legt dit uit aan de hand van een oude kaart en laat de kinderen meedenken in het maken van de plannen.

De Wereldoorlogen 1900-1950

Ontmoet een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog

© 2010 by mr P.H.W.J. Schipper LL.M © 2010 by mr P.H.W.J. Schipper LL.M

In deze les komt een Amerikaanse soldaat vertellen over zijn ervaringen in de oorlog. Waarom ging hij vechten, wat maakte hij mee? Van het geweer tot het eten, van alles wordt behandeld over het leven van een gewone soldaat.
De soldaat kan eventueel in het Amerikaans beginnen en overgaan op het Nederlands.

Vak: Geschiedenis
Tijdvak: de wereldoorlogen
Doelgroep: groep 7-8
Tijdsduur: 1 uur
Groeperingsvorm: Klassikaal

Het dagelijks leven in de jaren 1950.

In deze lessen komt een vrouw uit de jaren ’50 op bezoek in de klas. Ze maakt een vergelijking tussen lesmethoden vroeger en nu en geeft een beeld van de leefwereld uit de jaren ’50. De leerlingen vergelijken dit met hun eigen leefwereld en kijken wat er al wel en niet bestond.