Nederlands English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beleef Het Verleden in de klas – Het werk van een archeoloog

Geplaatst op: 5 april, 2013 door

Het werk van een archeoloog

Tijdens deze les krijgen de leerlingen een korte inleiding op het werk van een archeoloog (aan de hand van een dvd of gewoon mondeling, geïllustreerd met echt veldwerkgereedschap). Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag als archeologen met echte bodemvondsten. Zij plakken scherven aan elkaar tot (bijna) complete potten, onderzoeken botten en zaden, dateren aardewerk en bekijken mysterieuze vondsten.

Vak                         Oriëntatie op jezelf en de wereld/geschiedenis

Tijdvak                   Prehistorie/Romeinen/Middeleeuwen

Doelgroep            Groep 6 t/m 8 en brugklas VO (alle niveaus)

Tijdsduur               1 uur

Groeperingsvorm   In 5 groepjes

 

Leerdoelen

51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Benodigde voorkennis

Geen voorkennis nodig.

Randvoorwaarden

•        Dvd-speler en beamer