Nederlands English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Historisch personage: middeleeuwse ridder

Geplaatst op: 27 januari, 2014 door

Ridder Jan de Baenst III staat imposant in zijn 15e eeuwse plaatstalen harnas voor de klas. Hij vertelt gedreven over het fenomeen van de ridderschap door de eeuwen heen en gaat hierbij in op zowel realiteit als fictie. Hedendaagse mythes worden ontkracht en de ridder, en hoe hij écht geweest moet zijn, komt tot leven. Er wordt ingegaan op zijn triomfen in het steekspel, zijn blinkende wapenuitrusting, zijn nobele idealen, zijn plichten en zijn rechten. Ook de dagelijkse bezigheden van zo’n vermogend heerschap komen aan bod. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen.

middeleeuwse ridder

Vak : Geschiedenis
Tijdvak : Middeleeuwen
Doelgroep : groep 5 t/m 8
Tijdsduur : ca. 45 min.
Groeperingsvorm : Groep of klas

Leerdoelen
• De kinderen wordt een leerzame inkijk gegeven op hun eigen culturele bagage. Bepaalde gebruiken, normen en waarden van hun voorouders blijken wellicht toch niet zo te verschillen van die van henzelf of kunnen zelfs tot voorbeeld dienen om henzelf te helpen oriënteren in de wereld.
• Uitleg over de ridderschap in Europa en de Lage Landen en de politieke situatie helpt bij en sluit aan bij het ontwikkelen van een ruimtelijk besef en een diepgaand geografisch en chronologisch wereldbeeld van de kinderen.
• Het demonstreren van attributen, zowel militair als normale gebruiksvoorwerpen, draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en waardering in aspecten van kunstzinnig erfgoed.
Benodigde voorkennis
Een rudimentair idee van tijd en chronologie & van hoe een kaart van Europa er uit ziet.
Randvoorwaarden
• Hulp van iemand om de ridder in en uit zijn harnas te helpen (tijdspanne: 2 x 30 min.)
• Indien de groep erg groot wordt, een microfoon & luidsprekers.
• Niet noodzakelijk maar zeker wenselijk, een beamer of digitaal schoolbord.

 

Verhuuropmerkingen

De ridder is in te huren via het scholenprogramma Beleef Het Verleden in de klas. Daarnaast kunnen meerdere ridders worden ingezet voor een toernooi. Een collega-bedrijf kan dit volledige toernooi voor u organiseren. Bij bijna alle projecten leveren we maatwerk. Aarzel dus niet om contact op te nemen op welke manier wij onze dienst aan uw wensen kunnen aanpassen.