Nederlands English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lespakket Film

Geplaatst op: 24 maart, 2015 door

Titel_BHVmetLotte Poster-flyer_BHVmetLotte
Educatief filmprogramma inclusief lesbrieven, geschikt voor groep 5 t/m8.

Het pakket bestaat uit DVD 1: vier afleveringen over de Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Archeologie en DVD 2 (data): alle educatieve documenten: de docentenhandleiding, lesbrieven met historische achtergrondinformatie per aflevering, werkbladen en antwoordbladen per aflevering.

Naar de winkel, klik hier.

Bekijk hier de trailer

Voorbeelden lesbrief

Download hier de docentenhandleiding.

Download hier een voorbeeld van de lesbrief (Romeinse tijd, groep 5-6).

Vul je gegevens in en dan krijg je van ons per kwartaal leuke updates over onze activiteiten op school

* indicates required

Stuur me informatie over

Email Format

Meer informatie over de achtergrond van dit project, lees verder.

Na 48 uur onthouden mensen slechts 10 procent van wat ze lezen, 20 % van wat ze horen, 30% van wat ze zien en 90% van wat ze doen.

Daarom is Beleef Het Verleden gericht op interactief leren over het verleden.

Visie

Kinderen het verleden laten beleven en ze leren over de geschiedenis op een leuke, interactieve en onvergetelijke manier.

In 2010 zijn we gestart met het programma Beleef Het Verleden in de klas, waarbij historische personages naar de scholen toe gaan en les geven in rol. Kinderen gaan mee op reis naar het verleden en leren via een interactieve dialoog en hands-on workshops over de geschiedenis en de culturele en materiële wereld.

Zo leren ze bijvoorbeeld bij de middeleeuwer hoe ze moeten kaarden, vlaken, spinnen en vilten en mogen ze bij de ridder het harnas aan en voelen hoe zwaar een zwaard is. Aagje Luitjsen, de vrouw van een zeeman uit de tijd van de VOC leert de kinderen van alles over het leven van een zeemansvrouw, over specerijen en gaat brieven schrijven met de kinderen naar familie / vriendjes die varen op de VOC. En Cornelis Lely maakt plannen met de kinderen voor de afsluiting van de Zuiderzee.

In deze lessen krijgen de kinderen heel veel voorwerpen uit het verleden te zien en ze mogen ze ook allemaal aanraken. Deze manier van lesgeven waarin alle vragen aan het historische personage mogelijk zijn en de kinderen alles kunnen ruiken, voelen, proeven en zien, is er één waar de leerlingen razend enthousiast van worden. Het is een ervaring om nooit te vergeten.

Er kleeft echter één nadeel aan. Niet alle scholen hebben de financiële middelen om een historisch personage in te huren. Hoewel we de prijzen voor scholen zo laag mogelijk houden is de inhuur van een historisch personage op locatie, inclusief alle historische replica’s en spullen toch voor sommige scholen te duur.

Daarom willen we een aanvullend programma ontwikkelen wat laagdrempeliger is om in te zetten, maar toch de meeste elementen van Beleef Het Verleden in de klas bevat. Op deze manier kunnen we ook voor scholen met minder budget geschiedenis-onderwijs op een levendige en interactieve manier aanbieden. Deze manier van leren spreekt ook weer meerdere intelligenties van kinderen aan.

Daarnaast is een andere factor het feit dat we veel filmpjes hebben gezien die nu op scholen gebruikt worden die vol historische onwaarheden en stereotype beeldvorming zitten. Daar brengen we graag verbetering in.

Onderdelen

  1. Historische filmpjes (10 minuten) waarbij een kind uit de moderne tijd in het verleden beland
  2. Lesbrieven met historische achtergrondinformatie, werkbladen en antwoordbladen per aflevering.
  3. Knutselpakket wat aansluit bij de historische voorwerpen die in het programma naar voren komen

Doelgroep

Bovenbouw basisschool: groep 5,6,7,8.

Inhoud

De historische tijden passen bij de eerste vier tijdvakken. Binnen deze tijdvakken laten we specifiek een aantal deel-thema’s (canon-vensters) naar voren komen.

Deel 1:

  1. Jagers en boeren (tot 50 voor Chr. )

Steentijd

De keuze voor de steentijd is gemaakt omdat deze in lesmateriaal onderbelicht is in vergelijking met de brons-of ijzertijd. Ook op het gebied van educatieve filmpjes is hier weinig materiaal van.

  1. Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 na Chr)

Romeinen in Nederland

  1. Monniken en ridders (500-1000) & Steden en staten (1000-1500) venster 3 + 4 samen

Ridders (Bourgondiërs) – bloei steden (ambachten)

Educatieve filmpjes

Deze serie bestaat uit vier filmpjes waarin een kind-acteur (Lotte) de hoofdrol speelt.  Lotte komt in de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen terecht en merkt als ze weer terug is in de moderne tijd dat ze nog voorwerpen uit het verleden heeft. Met deze voorwerpen gaat Lotte naar de archeoloog om uitleg te vragen.Dit is een afsluitende aflevering met de objecten die het kind gevonden heeft. De focus ligt in deze laatste aflevering op archeologie. In de drie delen waarin historische tijden worden beleefd ontmoet Lotte historische personages uit het verleden en maakt deel uit van hun dagelijks leven. Sam helpt mee met alle activiteiten en op deze manier krijgen de leerlingen een beeld van het dagelijks leven in het verleden.

Lespakket

Nadat de leerlingen de vier filmpjes hebben gezien kunnen ze aan de slag met het lespakket. Hierin zit een verdieping van de onderwerpen die ze in het filmpje gezien hebben. Zo leren ze bijvoorbeeld meer over de Romeinen in Nederland en het contact met de ‘barbaren’. Aan de hand van afbeeldingen van historische voorwerpen (archeologische vondsten) en schilderijen komen de leerlingen in contact met historische bronnen en leren ze deze te interpreteren. Aan de hand van vragen en opdrachten worden de verschillende historische tijden waarin Lotte is beland en haar avonturen beleeft verder uitgelegd.

De lesbrief sluit aan bij de volgende kerndoelen in het basisonderwijs:

  • 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  • 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren, Grieken en Romeinen en steden en staten.
  • 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.