Nederlands English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Textiel uit Hollandse bodem

Geplaatst op: 31 januari, 2022 door

Textiel uit Hollandse Bodem: archeologische vondsten uit de 17de en de 18de eeuw. Dit project is een samenwerking tussen archeologe Marijn Stolk en historica Martine Teunissen. Binnen dit project wordt archeologisch textiel ontsloten en onderzocht in diverse archeologische depots uit de provincie Noord en Zuid-Holland. Dit onderzoek resulteert in een rijk geïllustreerd overzichtsboek van archeologisch textiel uit Hollandse bodem. Uitgangspunt is dat het boek zowel van meerwaarde is voor academisch onderzoek op gebied van archeologie/geschiedenis/ kunstgeschiedenis en aanverwante vakgebieden, als visueel aantrekkelijk en leesbaar voor een breder publiek. Daarnaast worden met behulp van vrijwilligers maak-technieken van diverse weefsels onderzocht en resulteren in enkele replica’s van textiele vondsten. Tijdens publieksmomenten zoals ambachtenmarkten en lezingen worden resultaten aan het publiek getoond.

Het project zal bestaan uit verschillende onderdelen, zoals inventarisatie en selectie, analyse en onderzoek, replica’s en publiek, content boek en communicatie.

De manier waarop men zich kleed is één van de meest primaire vormen waarmee wij onze identiteit uitdrukken zonder een woord te zeggen. Het boek geeft inzicht in veranderende mode en identiteit van de 17de en 18de eeuw, maar bespreekt ook waar stoffen van kleding vandaan kwamen en hoe het gemaakt werd. De doelgroep bestaat hiermee zowel uit wetenschappers als een breed publiek waaronder geïnteresseerden, scholieren en studenten.

Volg ons project op Instagram: https://www.instagram.com/textiel_uit_hollandse_bodem/

Dit project wordt ondersteund door de Provincie Zuid-Holland en het Amsterdams Universiteitsfonds.